A la mancomunitat s’ofereixen cursos i tallers que preparen als alumnes per al món laboral, sobre tot dins la rama administrativa.

Actualment, s’estan efectuant dos d’aquests tallers. Un d’ells és el Taller d’ocupació “Ribera Baixa” i el taller “La Ribera Baixa T’avala”.

Al Taller d’ocupació de “La Ribera Baixa” s’imparteixen dos certificats de professionalitat (C.P.) en l’àmbit d’Administració i Gestió. El curs va enfocat a persones majors de 25 anys que no tinguen estudis i l’alumnat serà treballador, açò significa que a banda d’assistir a classes teòriques es realitzaran treballs pràctics remunerats. També rebran formació complementaria per a obtenir el títol de graduat en ESO i coneixements en informàtica, inserció laboral, sensibilització mediambiental, igualtat de gènere i prevenció de riscs laborals. Els dos certificats de professionalitat són:

– ADGG0404 – Operacions auxiliars de servicis administratius i generals.
Aquest primer C.P. té una duració de 390 h i equival a una formació professional de nivell 1.

– ADGG0208 – Activitats administratives amb relació en el client.

Per a poder efectuar aquest segon C.P. s’ha de tindre superat el primer, té una equivalència a un F.P. de nivell 2 i una duració de 680 h.

Per altra banda, el taller “La Ribera Baixa T’avala” està dirigit a persones majors de 16 i menors de 30 anys que estiguen inscrits a Garantia Juvenil i també es troba dins de l’àmbit de l’administració.