ACTA DE L’OFERTA D’ADE 2 (SENSE NOMS)

ACTA DE L’OFERTA D’ADE (SENSE NOMS)

ACTA DE L´EXPEDIENT EMCUJU-196 GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

ACTA DE L´EXPEDIENT EMCUJU-196 ADMINISTRACIÓ

ACTA DE L´EXPEDIENT EMCUJU-196-INFORMÀTICA

BASES GENERALS QUE HAN DE REGIR ELS PROCEDIMENTS PER A LA CONSTITUCIÓ DE LES BORSES DE TREBALL TEMPORAL DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA BAIXA

RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ DE LES BASES GENERALS QUE HAN DE REGIR ELS PROCEDIMENTS PER A LA CONSTITUCIÓ DE LES BORSES DE TREBALL TEMPORAL DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA BAIXA

[BOE Nº 32 14-II-2019] EDICTE DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA BAIXA SOBRE IMPOSICIÓ DE LA TAXA PER A LA CONCURRÈNCIA A PROVES SELECTIVES DE PERSONAL


Borsa de treball de tècnic/a de JoventutFinalitzada

Borsa de treball d’agent d’Igualtat – Finalitzada

Borsa de treball de tècnic/a de UPCCA – Finalitzada

Borsa de treball de psicòleg/psicòloga temporal de l’EEIIA (abans SEAFI) – Finalitzada

Acta baremació Escola d’Ocupació ET FORMEM “La Ribera Baixa et forma” – Finalitzada

Borsa de treball d’auxiliar d’ajuda a domicili de l’Equip Social Base – Finalitzada

 


ARXIU D’OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA