ConvocatoriaEstat
BORSA DE TREBALL D’ASSESSOR/A JURÍDIC EN SERVICIS SOCIALS

Data de finalització de presentació de sol·licituds: 20/4/2018 a les 14 hores.

En Curs
Selecció per a les escoles d’ocupació ET FORMEM

Actes:

Bases Generals:

Altres:

Data de finalització de presentació de sol·licituds: 18/4/2018 a les 14 hores.

Finalitzada
Professor-a de llengua estrangera

 Finalitzada
Beques Empuju/Emcuju

 Finalitzada
Educador-a social

 Finalitzada
Beca postgrau

 Finalitzada
Auxiliar administratiu

 Finalitzada
Psicòleg/psicòloga

 Finalitzada