Procés de selecció 6 places d’Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local subvencionades pel Servef

En el termini de 10 dies des de la publicació de l’acta en el tauler d’anuncis, les persones interessades podran presentar reclamació davant l’entitat beneficiària, que resoldrà el que procedisca donant compte a la Direcció Territorial LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació.

El plaç de les alegacions acaba el 16 de decembre, a les 14:00 hores.


Borsa de treball de tècnic/a d’ADEFinalitzada

ACTA DE L’OFERTA D’ADE 2 (SENSE NOMS)

ACTA DE L’OFERTA D’ADE (SENSE NOMS)

ACTA DE L´EXPEDIENT EMCUJU-196 GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

ACTA DE L´EXPEDIENT EMCUJU-196 ADMINISTRACIÓ

ACTA DE L´EXPEDIENT EMCUJU-196-INFORMÀTICA

BASES GENERALS QUE HAN DE REGIR ELS PROCEDIMENTS PER A LA CONSTITUCIÓ DE LES BORSES DE TREBALL TEMPORAL DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA BAIXA

RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ DE LES BASES GENERALS QUE HAN DE REGIR ELS PROCEDIMENTS PER A LA CONSTITUCIÓ DE LES BORSES DE TREBALL TEMPORAL DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA BAIXA

[BOE Nº 32 14-II-2019] EDICTE DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA BAIXA SOBRE IMPOSICIÓ DE LA TAXA PER A LA CONCURRÈNCIA A PROVES SELECTIVES DE PERSONAL


Borsa de treball de tècnic/a de JoventutFinalitzada

Borsa de treball d’agent d’Igualtat – Finalitzada

Borsa de treball de tècnic/a de UPCCA – Finalitzada

Borsa de treball de psicòleg/psicòloga temporal de l’EEIIA (abans SEAFI) – Finalitzada

Acta baremació Escola d’Ocupació ET FORMEM “La Ribera Baixa et forma” – Finalitzada

Borsa de treball d’auxiliar d’ajuda a domicili de l’Equip Social Base – Finalitzada


ARXIU D’OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA