Departament d’Igualtat

Objectius

El Departament d’Igualtat té com a objectiu principal promoure i difondre igualtat als municipis, Ajuntaments i poblacions que pertanyen a la Mancomunitat de la Ribera Baixa.

 

Funcions

Entre les funcions d’este Departament es troben les següents:

  • Elaborar els Plans d’Igualtat interns de la pròpia Mancomunitat i dels Ajuntaments de cada municipi d’aquesta.

  • Supervisar l’aplicació i l’avaluació dels Plans d’Igualtat dels Ajuntaments, una vegada aprovats i implantats.

  • Assessorar i formar en matèria d’igualtat als Ajuntaments i parts interessades.

  • Conscienciar i transmetre valors d’igualtat per mitjà d’activitats/ tallers, accions i campanyes dirigides als/a les agents socials i a la població en general. Valors com la coeducació, la coresponsabilitat, la sororitat, l’eliminació de rols i estereotips de gènere, la diversitat, la lluita contra la violència masclista (psicològica, sexual, física…) , etc.

  • Difondre i promoure l’ús d’un llenguatge inclusiu i no sexista, així com la guia informativa sobre casos d’assetjament sexual i/o sexista, tant dins com fora de l’Administració Pública.

 

Accions d’Igualtat

 

Documents d’interès

 

Informació adicional

COEDUCACIÓ
-Què és?
-Pla director de coeducació

ASSOCIACIONISME
-Associació per la Coeducació
-Associació de dones feministes

 

Contacte

Horari: De dilluns a divendres de 8:00h a 15:00h.

Contacte: 96 171 70 07 Ext: 2015

Correu electrònic: igualtat@mancomunitatrb.es

Persones de contacte: Alicia Sanchis Castelló i Laura Hervás Martínez.

Formulari de Contacte