La Mancomunitat participa del Programa ” T’avalem”

Aquest estiu s’han incorporat a treballar 9 joves a la Mancomunitat a través dels programes EMCUJU i EMPUJU, unes subvencions d’ocupació destinades a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Aquestes accions estan cofinançades pel fons social europeu i formen part del pla d’ocupació juvenil ‘Avalem Joves Plus’ de la Generalitat Valenciana.

Les persones beneficiàries, de diferents àmbits professionals, treballaran per als 11 pobles la Mancomunitat de la Ribera Baixa durant un any.

S’ha contractat a una tècnica  de Gestió i Administració Pública, dos Agents d’Igualtat, una tècnica Agrònoma, un Informàtic, tres TASOC (Tècnics/ques d’Animació Sociocultural), i una tècnica Audiovisual.

La tècnica de Gestió i Administració Pública s’encarregarà de la tramitació i gestió d’expedients.

L’objectiu principal del departament d’igualtat és promoure i aconseguir una igualtat real entre homes i dones a totes les seues àrees vitals. Per a fer-ho, s’han dissenyat una sèrie de projectes per a aquest pròxim any on es treballarà a nivell institucional, amb la supervisió dels Plans d’Igualtat; a nivell social, fent campanyes de visibilització de les dones a l’àmbit professional, prevenció d’agressions sexuals i elecció no sexista de joguets infantils; i a nivell educatiu, amb la promoció de la coeducació als centres escolars.

Des de l’Àrea d’Agricultura es prestarà suport i s’assessorarà als Ajuntaments amb la finalitat de reactivar el sector agrícola de la zona. D’una banda es crearan i dinamitzaran els Consells Agraris Municipals, d’altra banda es crearan Banc de Terres. A més es prestarà assessorament tècnic agrari i, s’impartiran cursos de formació en col·laboració amb diverses entitats del sector agrari presents als municipis de la Mancomunitat de la Ribera Baixa.

El departament d’Animació sociocultural està format per treballadors/es socials especialitzats en la dinamització i la direcció de grups humans en activitats fisicorecreatives i socioeducatives. S’encarregaran del disseny, organització i gestió de projectes relacionats amb el desenvolupament col·lectiu, la participació i també amb l’educació i l’oci, que donen resposta a les necessitats i demandes, principalment per a la població juvenil.

El Departament d’Informàtica s’ocuparà del manteniment de tots equips informàtics, dels servidors i de la pàgina web. També seran funcions seues l’actualització del programari, la xarxa i la pàgina web, així com la creació de bases de dades.

Per últim, l’Àrea d’Audiovisual s’encarregarà de l’actualització i creació de continguts per a les xarxes socials i la pàgina web, del disseny gràfic de tríptics i cartells i de la fotografia de diferents activitats organitzades per la Mancomunitat.