DEPARTAMENT INFORMÀTICA

El Departament d’Informàtica s’encarregarà de mantenir actualitzats i en funcionament tots els equips informàtics interns, la xarxa i els servidors de la Mancomunitat.

Les funcions són les següents:

  • Manteniment i funcionament de la pàgina web.
  • Procurar que tot el personal de la Mancomunitat i alumnes dels tallers disposen de l’equip informàtic i programes que necessiten i en funcionament.
  • Actualitzar la xarxa, servidors i fer còpies de seguretat de la Mancomunitat.
  • Formatar, instal·lar i actualitzar els equips informàtics.
  • Programació i bases de dades.

Horari: De dilluns a divendres de 8:00h a 15:30h.

Telèfon: 96 171 70 07

Contacte Departament: Informàtica

 

DEPARTAMENT AUDIOVISUALS

El Departament d’Audiovisuals té l’objectiu de donar visibilitat a la Mancomunitat de la Ribera Baixa, així com als diferents municipis adherits i població de la comarca.

Per tal d’aconseguir aquest fi, el departament d’audiovisuals s’encarrega de les següents funcions:

  • Confecció, publicació i disseny de la pàgina web.
  • Redacció de notes de premsa.
  • Mantenir les xarxes socials i la pàgina web actives i actualitzades: informar, fer difusió sobre les diferents activitats i notícies relacionades amb la Mancomunitat i donar solució a possibles dubtes.
  • Serveis de disseny gràfic i creativitats per als diferents canals de comunicació.
  • Serveis de fotografia per a les diferents activitats en què participe o puga realitzar la Mancomunitat.

Horari: De dilluns a divendres de 8:00h a 15:30h.

Telèfon: 96 171 70 07

Contacte Departament: Audiovisual