Departament d’Igualtat

La Mancomunitat de la Ribera Baixa ha rebut una subvenció de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per a la contractació d’una agent d’igualtat que oferirà servei a tots els municipis mancomunats de la Comarca.

Objectius

Entre els principals objectius del servei d’igualtat, es troben els següents:

 • Treballar de forma coordinada en l’avaluació, programació, i desenvolupament d’intervencions relacionades amb la promoció de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes

 • Aplicar estratègies i tècniques d’intervenció social

 • Detectar situacions de risc de discriminació per raó de sexe

 • Potenciar la participació social de les dones

 

Funcions

Les funcions a exercir per l’agent d’igualtat estan compreses dins de les següents àrees.

Àrea 1. Incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques municipals:

 • Avaluar, dissenyar i impulsar la perspectiva de gènere en les polítiques públiques municipals de forma transversal.

 • Assessorar sobre la normativa europea, estatal i autonòmica en matèria d’igualtat entre dones i homes.

 • Ús de llenguatge inclusiu en l’àmbit administratiu municipal en els documents i comunicacions, i la seua extensió a altres àmbits socials, culturals i artístics.

 • Elaboració i anàlisi de dades estadístiques amb perspectiva de gènere.

 • Assessorament, elaboració, implementació i avaluació de plans d’igualtat municipals i/o de la mancomunitat.

Àrea 2. Informació i assessorament a les dones:

 • Atenció personalitzada a dones sobre recursos, serveis, formació, orientació soci-laboral, itineraris professionals i normativa que afavorisca la igualtat entre dones i homes.

 • Informar i assessorar les dones per a la creació d’empreses i la millora de l’activitat empresarial i/o autònoma.

 • Dissenyar accions per a fomentar l’associacionisme de dones i assessorar per a la constitució de les associacions.

 • Realitzar accions de sensibilització, informació i formació en matèria d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, en coordinació amb la Direcció General de l’Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere.

Àrea 3. Violència de gènere:

 • Prevenció i detecció de la violència de gènere i coordinació amb els serveis especialitzats de la Generalitat.

 • Atenció, assessorament i derivació als recursos especialitzats a dones víctimes de Violència de Gènere.

 • Participació en els plans de protecció local en coordinació amb la resta de serveis d’àmbit nacional, autonòmic i local.

 • Realitzar accions de sensibilització, informació i formació per a prevenció de la violència de gènere i per la Igualtat, en coordinació amb la Direcció General de l’Institut Valencià de les Dones.

Àrea 4: Plans d’Igualtat en Empreses:

 • Assessorar empreses o entitats en l’elaboració i implantació de plans d’igualtat dins de la seua organització laboral.

 • Elaborar els informes tècnics sobre els plans d’igualtat presentats per a l’obtenció de visat i el segell “*Fent Empresa. *Iguals en *Oportunitats” i les seues respectives avaluacions.

 

Accions d’Igualtat

 

Documents d’interès

 

Informació adicional

COEDUCACIÓ
– Què és?
– Pla director de coeducació

ASSOCIACIONISME
– Associació per la Coeducació
– Associació de dones feministes

 

Contacte

Horari: De dilluns a divendres de 8:00h a 15:00h.

Contacte: 96 171 70 07 Ext: 2015

Correu electrònic: igualtat@mancomunitatrb.es

Agent d’Igualtat: Laura Hervás Martínez

Formulari de Contacte