Els serveis socials de la Mancomunitat de la Ribera Baixa ofereixen recursos, intervencions i prestacions per tal d’ajudar a les persones i els grups socials a resoldre les seues dificultats.
L’objectiu principal és millorar la qualitat de vida i la integració a la comunitat dels col·lectius més desafavorits.

 

Contacte Departament: Equip Social de Base

 

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC

Totes les atencions es realitzaran amb cita prèvia, bé siga contactant per correu electrònic o cridant per telèfon a l’ajuntament corresponent.

Treballadores socials:

Fortaleny Dimarts  de 10:00 a 14:00  96 170 19 28
Llaurí Dimecres de 10:00 a 14:00  96 256 04 68
Corbera Dilluns i Dimecres de 10:15 a 14:00  96 256 00 03
Favara Dimarts i Divendres de 10:00 a 14:00  96 176 90 02
Polinyà de Xúquer Dimarts i Divendres de 10:00 a 14:00  96 297 30 25
Benicull de Xúquer Dimarts de 10:00 a 14:00  96 249 05 75
Riola Dimecres de 9:00 a 14:00  96 170 22 01
Albalat de la Ribera Dimarts i Divendres de 10:00 a 14:00  96 249 05 00

L’Educadora social i la Psicòloga actuaran baix demanda a la mancomunitat o bé al poble que es sol·licite de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00, també amb cita prèvia requerida.

 

SERVEIS QUE S’OFEREIXEN:

Servei d’informació, orientació i gestió de recursos
S’orienta al veïnat sobre els seus drets i els recursos existents en l’àmbit dels Serveis Socials. L’objectiu és proporcionar informació sobre els drets i recursos socials per a facilitar l’accés als mateixos.

 

SAD – Servei d’Ajuda a Domicili
Respon a la necessitat de què les persones romanguen el major temps possible en el seu entorn amb un nivell de qualitat de vida acceptable, oferint una sèrie d’atencions en el seu domicili quan es troben en situacions en les que no es possible la realització de les seues activitats habituals o en situacions de conflicte familiar.

Prestacions econòmiques individualitzades
Aquest servei té com objectiu donar remei a una situació que les persones no puguen resoldre amb mitjans econòmics propis.
Tipus d’ajuda que s’ofereixen:

 • D’emergència: ús de vivenda habitual, accions extraordinàries, necessitats bàsiques.
 • Ajudes al desenvolupament per a persones majors: ajudes per a l’eliminació de dificultats arquitectòniques en la vivenda, productes de recolzament, adaptació de la llar, teleajuda,…
 • Ajudes per a pal·liar la pobresa energètica.

Cooperació social

En aquest servei es tracta d’estimular la participació de les entitats locals en els assumptes locals, col·laborant amb diferents associacions en el desenvolupament de les activitats de participació i col·laboració social.

 

Servei Municipal d’Atenció a la Dependència. Pretén atendre les necessitats d’aquelles persones que per la seua edat, malaltia o discapacitat, requereixen de suport per a la seua autonomia personal, així com l’atenció per part d’altres persones o ajudes importants per a realitzar activitats bàsiques de la vida diària. L’objectiu és poder aconseguir una major autonomia personal i exercir al màxim els seus drets de ciutadania.

Intervenció social amb famílies en situació de risc

El projecte d’intervenció amb famílies, és de caràcter preventiu. Està caracteritzat per la intervenció psico-pedagògica i socioeducativa en famílies en les que es detecta algun tipus de carència o dificultat en l’atenció dels i de les menors.

Va adreçat a:

 • Mares, pares o tutors o tutores amb possibles dèficits que afecten l’educació dels i de les menors al seu càrrec i que per la seua situació personal o socioeconòmica pogueren generar situacions de risc per a aquests i aquestes menors.
 • Menors en situació de risc.
 • Persones adultes que s’enfronten a situacions problemàtiques que afecten directament la dinàmica familiar.
 • Els casos que necessiten una intervenció més especialitzada en desprotecció a la infància són derivats a l’EEIIA (antic SEAFI)

Programes d’intervenció per a la prevenció i inserció:

 • Intervenció amb persones immigrades.
 • Absentisme escolar.
 • Programa d’habilitats educatives.
 • Activitats d’oci complementaries a l’atenció familiar de menors.
 • Atenció a persones majors i a les seues famílies.
 • Formació per a cuidadores i cuidadors no professionals de persones en situació de dependència.
 • Tallers d’economia domèstica/estalvi energètic.
 • Taller d’integració de les llengües.
 • Campanya de respecte a les persones majors.
 • Programa “Majors segurs pel carrer”, amb col·laboració amb la D.G.T.
 • Intervenció en l’àmbit de les malalties mentals.