La Ribera amb la infància

“No hi ha causa que mereixca més alta prioritat que la protecció i el desenvolupament del
xiquet o xiqueta, de qui depenen la supervivència, l’estabilitat i el progrés de totes les nacions i, de fet, de la civilització humana”. Pla d’Acció del Cim Mundial a favor de la Infància, 30 de setembre de 1990.

Els xiquets i xiquetes tenen els mateixos drets, són iguals. Des del 20 de novembre de 1989 i elaborada durant 10 anys amb les aportacions de representants de diferents societats, cultures i religions, la convenció sobre els drets de la infància va ser aprovada com a tractat internacional dels drets humans i és de caràcter obligatori per a tots els estats que la firmen, així com encarregar-se de què s’adopten les mesures necessàries per a la seua efectivitat i aplicació.

Des de la Mancomunitat volem difondre els articles d’esta convenció, que consta de més de 50 articles i de dos protocols addicionals (un sobre la participació dels xiquets i les xiquetes en conflictes armats i un altre sobre la venda, prostitució i pornografia infantils), on recollim alguns dels més destacables però no més o menys importants:

  • Article 8 – Preservació de la identitat
  • Article 12 – Opinió del xiquet o xiqueta
  • Article 20 – Protecció dels xiquets i xiquetes privats del seu medi familiar
  • Article 24 – Salut i serveis mèdics
  • Article 28 – Educació
  • Article 31 – Esplai, jocs i activitats culturals

La Convenció sobre els drets de l’infant és un dels tractats més referendats del món i segons UNICEF ha estat ratificat per 193 Estats, és a dir, la gran majoria dels membres de Nacions Unides.

Enllaços d’interés