El Departament d’Igualtat té com a objectiu promoure i difondre igualtat als municipis, Ajuntaments i poblacions que pertanyen a la Mancomunitat de la Ribera Baixa.

Entre les funcions d’este Departament es troben les següents:

– Elaborar els Plans d’Igualtat interns de la pròpia Mancomunitat i dels Ajuntaments de cada municipi d’aquesta.

– Supervisar l’aplicació i l’avaluació dels Plans d’Igualtat dels Ajuntaments, una vegada aprovats i implantats.

– Assessorar i formar en matèria d’igualtat als Ajuntaments i parts interessades.

– Conscienciar i transmetre valors d’igualtat per mitjà d’activitats, accions i campanyes dirigides als/a les agents socials i població en general. Valors com la coeducació, la coresponsabilitat, l’eliminació de rols i estereotips de gènere, la diversitat, la lluita contra la violència masclista (psicològica, sexual, física…) , etc.

– Difondre i promoure l’ús d’un llenguatge inclusiu i no sexista, així com la guia informativa sobre casos d’assetjament sexual i/o sexista, tant dins com fora de l’Administració Pública.

¡Vos mantindrem informades/ts de les accions que anem realitzant!

Horari: De dilluns a divendres de 8:00h a 15:30h.

Contacte: 96 171 70 07 Ext 2015 / igualtat@mancomunitatrb.es

Persones de contacte: Alicia Sanchis Castelló i Laura Hervás Martínez

Documentació: