Curs per a cuidadores i cuidadors no professionals

Curs per a cuidadores i cuidadors no professionals de persones en situació de dependència per l’edat.

Objectius

. Facilitar uns coneixements bàsics a les persones cuidadores per a millorar l’atenció sociosanitaria de les persones en situació de dependència.
. Promoure que les persones cuidadores apliquen els procediments i estratègies més adequades per a mantindre i millorar l’autonomia personal de la persona en situació de dependència i les seues relacions amb l’entorn.
. Oferir informació de productes de suport per a facilitar la vida més autònoma de la persona en situació de dependència.
. Facilitar un recolzament emocional a les persones cuidadores.
. Informar i orientar dels recursos sociosanitaris més adequats per a garantir les cures, l’assistència i la vida autònoma de les persones en situació de dependència.
. Impulsar el reconeiximent social de les persones cuidadores, afavorint, en el seu cas, una orientació per a una futura integració al mercat laboral.

Més informació e inscripcions a la Mancomunitat de la Ribera Baixa o l’Ajuntament de Fortaleny.

Continguts

Mòdul I: Recursos existents i generació de xarxes.

Mòdul II: Mesures higiènic-sanitàries.

Mòdul III: Cures bàsiques.

Mòdul IV: Desenvolupament personal.

Mòdul V: Dependència derivada de l’edat. La malaltia d’alzheimer.

Dates i horari

Mes de febrer i març de 2018. Dies 1, 8, 15 i 22 de febrer i dies 1 i 8 de març.

Horari de matí de 10h a 13h

Lloc de realització

Casa de la cultura de Fortaleny