Convocatòria de cursos gratuïts a través d’Aula Mentor en Obert

S’ha posat en marxa una nova convocatòria dels cursos Mentor en obert. La matrícula es podrà realitzar de forma gratuïta en l’Aula Mentor de la Mancomunitat de la Ribera Baixa del 4 al 14 d’octubre.

Cada curs té 50 places que seran assignades per rigorós ordre d’inscripció.

La formació començarà el dia 16 d’octubre i el termini per a acabar totes les activitats serà de dos o tres mesos segons el curs. Aquests cursos no tenen examen presencial i per tant només  s’emet el certificat d’aprofitament o assistència que emet Cisco en el cas dels seus cursos o el certificat que emeten els/les tutors/es en el cas de la resta.

Atès que tots els cursos són gratuïts, però amb places limitades, transcorreguts 7 dies des del començament, l’alumnat que no haja realitzat les tasques determinades pel tutor/a fins a aquesta data serà donat de baixa perquè la seua plaça puga ser ocupada per les persones que, havent-se matriculat en termini, no hagen entrat en el contingent de les 50 places.

La relació de cursos que s’ofereixen en aquesta convocatòria és la següent:

  • Finances personals: Planificació, control i gestió. Aquest curs planteja un sistema de pressupost i seguiment de les finances familiars, així com alternatives per a l’estalvi en funció de les expectatives de l’inversor. El curs intenta donar les claus per a aconseguir una situació financera sostenible que permeta mantenir l’estabilitat financera. Aquest curs té una durada de 2 mesos. Enllaç al díptic.
  • Iniciació a les matemàtiques: En aquest curs s’aprendrà i es recordarà, des d’un nivell accessible, conceptes matemàtics útils que podem aplicar en molts moments de la nostra vida quotidiana a través de l’estudi dels nombres naturals i decimals, la mesura del temps i dels angles, fraccions, proporcions, percentatges, geometria, tècniques de càlcul i interpretació de gràfiques. Aquest curs té una durada de 2 mesos. Enllaç al díptic.
  • Iniciació a la física: En aquest curs s’estudiaran els conceptes i principis fonamentals del mètode científic, la cinemàtica (part de la Física que estudia el moviment), la dinàmica (part de la Física que estudia les causes del moviment) i les diverses formes d’energia. Aquest curs té una durada de 2 mesos. Enllaç al díptic.
  • Introducció a la Ciberseguretat: En aquest curs s’exploren les cibertendències, les amenaces i el tema general de la ciberseguretat, aprenent a protegir la privadesa en línia per a conèixer més sobre els desafiaments que afronten les empreses, els governs i les institucions educatives. Durada del curs 2 mesos. Informació del curs.
  • Introducció a l’Internet de les Coses: Una primera visió global de l’Internet de les coses que posa l’enfocament en les oportunitats que aquest concepte tecnològic pot oferir de cara a la empleabilitat i la vida quotidiana. Durada del curs 2 mesos. Informació del curs.
  • Empreniment digital: El camí sinuós entre la idea i la seua execució exigeix visió per als negocis, habilitats financeres i, abans de res, la mentalitat adequada. Durada del curs 2 mesos Informació del curs.
  • Modulació de la veu: Són innombrables els beneficis de desenvolupar una bona dicció i disposar de recursos que ens permeten fer canvis constants de to i ritme quan parlem. Aquest curs presenta les tècniques bàsiques que s’empren per a un ús correcte de la veu. Té com a principal objectiu millorar el procés de la comunicació. El curs es divideix en sis mòduls. Cada mòdul conté una unitat didàctica i una sèrie d’exercicis perquè l’alumne practique i prenga d’exemple per a poder crear els seus propis exercicis. Aquest curs té una durada de 2 mesos. Enllaç al díptic.
  • Iniciació a Salesforce: SalesForce és un conjunt de programes la finalitat dels quals és gestionar la relació amb els clients, la qual cosa en el món empresarial es coneix com Customer Relationship Manager (CRM). Aquest curs presenta l’eina i proporciona els coneixements necessaris per a abordar una primera explotació. Durada del curs 3 mesos. Enllaç al díptic.
  • Administrador de Salesforce: Aquest curs està dirigit a qualsevol persona que tinga interès a aprendre sobre processos de vendes o d’eines empresarials des del punt de vista tecnològic. Encara que no és necessària la realització prèvia del curs d’Aula Mentor “Introducció a Salesforce”, és molt recomanable haver-ho realitzat prèviament. Encara que el curs té l’opció de realitzar-ho tant en anglès com en espanyol és recomanable tenir coneixements bàsics d’anglès informàtic per a la realització d’alguns exercicis. No són necessàries nocions de programació, però sí l’estar familiaritzat amb la realització de fórmules i lògica derivativa. Aquest curs té una durada de 2 mesos. Enllaç al díptic.