Què és el Consorci?

Les Mancomunitats de la Ribera Alta i de la Ribera Baixa conformen el Consorci de la Ribera, que té les finalitats següents: Gestionar convenis de col·laboració entre les dos mancomunitats i altres organismes; Gestionar els departaments dependents dels Consorci:

 

MAPA DEL CONSORCI: