Aula Mentor és una iniciativa de formació oberta, flexible i a través d’Internet dirigida a persones adultes que desitgen ampliar les seues competències personals i professionals. La iniciativa está promoguda pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport en col·laboració amb la Mancomunitat de la Ribera Baixa.

Característiques de l’Aula Mentor:

  • Cada persona pot matricular-se en un o més cursos de Formació del catàleg oferit per la Mancomunitat de la Ribera Baixa.

  • Pots seguir el curs en el teu domicili o sol.licitar asistir a l’Aula Mentor de la Mancomunitat de la Ribera Baixa.

  • Tindràs l’assistència d´un Tutor/a online i de l’Administradora de l’Aula Mentor de la Mancomunitat de la Ribera Baixa.

  • Tindràs flexibilitat d´horaris i terminis per a poder finalitzar el curs amb èxit.

  • La inscripció als cursos d´Aula Mentor és de 48 € (preu inicial per a dos mesos), amb la possibilitat de realitzar recàrregues mensuals de 24 € en el cas de que no s´haja pogut finalitzar el curs durant estos dos primers mesos.

  • Els cursos poden iniciar-se al llarg de tot l´any, excepte durant el mes d´agost que no és lectiu. Finalitzada l´acció formativa i superat un examen presencial en l´Aula Mentor de la Mancomunitat de la Ribera Baixa, rebràs un certificat expedit pel Ministeri.

Que he de fer per a matricular-me?

Pots matricular-te des de casa o bé visitant l’Aula Mentor mitjançant cita prèvia.

Mes informació:

Descàrrega Adobe Acrobat per a emplenar el formulari

Aula Mentor de la Mancomunitat de la Ribera Baixa.

Telèfon: 96 171 70 07 — Fax 96 171 27 77 — CP 46410

Contacte Departament: ADL I OCUPACIO || AULA MENTOR

Pàgina web oficial: www.mentor.mec.es