Aula Mentor – Oferta cursos gratuïts

El pròxim dia 12 de febrer s’obri el termini de matriculació en els cursos gratuïts: “Finances Personals: Planificació, control i gestió”, “Iniciació a les matemàtiques”, “Iniciació a la física” i “Iniciació a Salesforce”. Els alumnes podran inscriure’s a les aules del 12 al 15 de febrer. El nombre de places ofertes per a cada curs és de 50 i seran assignades per rigorós ordre d’inscripció.

Iniciació a Salesforce: SalesForce és un conjunt de programes la finalitat dels quals és gestionar la relació amb els clients, la qual cosa al món empresarial es coneix com a Customer Relationship Manager (CRM). Este curs té una durada de 4 mesos. 

Finances personals: Planificació, control i gestió. Este curs planteja un sistema de pressupost i seguiment de les finances familiars, així com alternatives per a l’estalvi en funció de les expectatives de l’inversor. El curs intenta donar les claus per aconseguir una situació financera sostenible que permeta mantenir l’estabilitat financera. Este curs té una durada de 2 mesos.


Iniciació a les matemàtiques: En este curs s’aprendrà i es recordarà, des d’un nivell accessible, conceptes matemàtics útils que podem aplicar en molts moments de la nostra vida quotidiana, a través de l’estudi dels nombres naturals i decimals, la mesura del temps i dels angles, fraccions, proporcions, percentatges, geometria, tècniques de càlcul i interpretació de gràfiques. Este curs té una durada de 2 mesos.

Iniciació a la física: En este curs s’estudiaran els conceptes i principis fonamentals del MÈTODE CIENTÍFIC, la CINEMÀTICA (part de la Física que estudia el moviment), la DINÀMICA (part de la Física que estudia les causes del moviment) i les diverses formes d’ENERGIA. Este curs té una durada de 2 mesos.

Els cursos començaran el dia 19 de Febrer.

Tríptics amb tota la informació: