PRESENTACIÓ

Des de la Convenció de la Terra en 1992, els convenis i declaracions internacionals estan posant en el punt de mira un model de desenvolupament sostenible i equilibrat, que no comprometa les necessitats de les generacions futures.

En la comunitat internacional ja s’ha implantat la consciència de què tots i totes devem contribuir a frenar la pèrdua de biodiversitat, l’avanç de la desertificació, el canvi climàtic i abordar com reptes inexcusables la gestió integral tant de l’aigua com dels residus.

Des del Consorci de la Ribera es vol contribuir a aquest desenvolupament sostenible de la Comarca i afavorir una economia baixa en carboni.  L’educació i participació ciutadana són vitals per tal de reduir l’impacte ambiental de totes les accions produïdes per la societat. Amb aquests objectius el Consorci de la Ribera té diferents línies d’actuació: Educació, Mobilitat sostenible i Turisme sostenible.

EDUCACIÓ

Paratge Sollana

El futur està en mans de la joventut i per això des del Consorci de la Ribera vos oferim diverses propostes didàctiques adreçades als cursos d’educació primària, secundària, batxillerat i cicles formatius que tracten temes sobre com reduir l’impacte ambiental de les nostres accions.

El Consorci de la Ribera a més, participa en projectes educatius d’àmbit europeu. Són programes on es tracta el tema de la sostenibilitat utilitzant noves metodologies pedagògiques. El professorat en aquesta secció trobarà recursos que els seran d’utilitat per a treballar amb l’alumnat.

 

MOBILITAT SOSTENIBLE

Paratge L'Alcudia

Actualment el sector del transport representa un 40% del consum energètic de la nostra societat i la principal causant de les emissions de CO2 i contaminació de l’aire. És per això que es necessari actuar i adoptar mesures per a reduir el seu consum, disminuint el seu impacte ambiental.

La mobilitat sostenible és un tema cada dia més present a la Ribera. Es por això que en el Consorci de la Ribera treballem en projectes per a fomentar l’ús de mitjans de transport respectuosos amb el medi ambient.

TURISME SOSTENIBLE

Des del Consorci de la Ribera es pretén potenciar l’atractiu turístic de les zones de gran valor paisatgístic i mediambiental de la nostra comarca, al mateix temps que sensibilitzar i educar a la població en el respecte a la natura, fomentant així un Turisme més Sostenible.