Ampliat el termini per a sol·licitar el retard del pagament de quotes

Les persones treballadores incloses en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte d’Alié Agraris, establit en el Règim General de la Seguretat Social, que hagen realitzat un màxim de 55 jornades reals cotitzades l’any 2018, a diferir el termini reglamentari d’ingrés de les quotes per inactivitat dels mesos de gener, febrer, març i abril de 2019, que hauran d’ingressar-se mensualment des del mes de juny a setembre de 2019, sense aplicació de recàrrec o gens d’interés.

Les sol·licituds s’hauran de presentar abans del 14 de febrer de 2019.

Per a més informació vegeu el text complet de la resolució al Butlletí Oficial de l’Estat.