Ajudes per a la Certificació Ecològica a la Comunitat Valenciana

Dins del marc del Plà Valencià de Producció Ecològica 2016-2020 es convoquen ajudes per al recolzament de la Certificació Ecològica a explotacions i empreses agroalimentàries de la Comunitat Valenciana.

Els requisits són:

  • Estar inscrits en el Registre d’operadors titulars d’explotacions agropecuàries (Registre de productors) o en el Registre d’operadors titulars d’empreses d’elaboració, manipulació, envasament, emmagatzematge, exportació o comercialització de productes ecològics (Registre d’empreses).
  • Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.
  • Haver abonat les quotes de manteniment anual per control i certificació en l’exercici corresponent a la convocatòria.

Més informació a la web de la Generalitat http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18688

El termini finalitza el 20 d’octubre.